Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de Westlandse Vogelvrienden.Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van onze vereniging op 1 januari 1954, was het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt is er nog steeds en resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Westlandse Vogelvrienden.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Informatie over de aankomende tentoonstelling in de Brug te s'-Gravenzande van maandag 21 november t/m zaterdag 26 november.

De 1e gezamenlijke tentoonstelling van de vogelverenigingen De Westlandse Vogelvrienden, De liervogel en De Edelzanger zal worden gehouden onder de nieuwe naam VOGELVERENIGING WESTLAND.De tentoonstelling zal worden gehouden in gebouw "De Brug" Koningin Julianeweg 61 te 's-Gravenzande.Het inbrengen van de vogels is op dinsdag 22 november van 15.00-21.00 uur.De keuring is op woensdag 23 november.De opening van de TT voor genodigden en leden is op donderdag 24 november om 20.00 uur. De opening voor het publiek is op vrijdag 25 november van 10.00- 22.00 uur en zaterdag 26 november van 10.00-16.00 uur.Het uitkooien is op zaterdag 26 november vanaf 16.00 uur.De trekking van de grote loterij vindt plaats op vrijdag 25 november om 21.30 uur. BESTUUR VOGELVERENIGING WESTLAND

Voor het inschrijving en het reglement van de gezamenlijke afdelings tentoonstelling november 2016 zie tabblad formulieren Let op: Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd tot vrijdag 21 oktober 2016 bij de secretaris van de betreffende eigen vereniging of op de clubavond op 14 oktober a.s.

Per 1-1- 2018 zal deze site worden omgevormd naar de site van "vogelvereniging Westland". Deze site zal in 2017 geleidelijk worden aangepast naar de informatie van "vogelvereniging Westland"


http://www.magix.com 

Westlandse Vogelvrienden