Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Per 1-8- 2017is deze site omgevormd naar "Vogelvereniging Westland"

Nieuws

In januari wordt voor de laatste maal de nederlandse kampioenschappen gehouden in de America hal te Apeldoorn. Een andere locatie wordt nu bepaald.

De jeugddag van het district zal in 2017 in Maasland plaatsvinden

De definitieve statuten en huishoudelijk reglement van vogelvereniging westland zijn hierbij vermeld.Ieder lid kan zijn aan- en/of opmerkingen nog doorgeven aan het bestuur van Vogelvereniging Westland. Dit kan gebeuren tot de statuten aan de notaris zullen worden voorgelegd.Schriftelijk kan worden gereageerd naar de tijdelijke secretaris via mail: h.j.berendse@caiway.nl

Statuten en reglementen Vogelvereniging Westland klik op icoon om te openen


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland