Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de Westlandse Vogelvrienden.Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van onze vereniging op 1 januari 1954, was het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt is er nog steeds en resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Westlandse Vogelvrienden.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Jongvogeldag 24 september 2016

Hier klikken om de tekst te bewerken

Op zaterdag 24 september zal door de Westlandse vogelvrienden weer de jongvogeldag worden gehouden in "de kunstgarage" Zuideinde 8 te Naaldwijk.Deze dag zal worden gehouden gezamenlijk voor de Westlandse Vogelvrienden, De Liervogel en de Edelzanger.Met deze dag kunnen de vogels die op de TT worden ingezonden van tevoren door de keurmeesters worden beoordeeld. De vogels kunnen worden ingebracht vanaf 9.00 uur. Vanaf 10.00 uur zullen door drie verschillende keurmeesters de vogels worden beoordeeld en zal door hun adviezen worden gegeven over de vogel en de kweek.Het inschrijfgeld is 0,50 ct per vogel. Verzoek is om zoveel mogelijk eigen kooien te bebruiken. Indien U verenigingskooien wil gebruiken moet dit van te voren worden opgegeven aan Wim van Starrenburg.

Voor de inschrijving van de gezamenlijke afdelings tentoonstelling november 2016 zie formulieren

Jeugd districtsdag 8 oktober 2016 in Duurzaamheidscentrum Weizigt, van Baerleplantsoen 30 te Dordrecht


http://www.magix.com 

Westlandse Vogelvrienden